เอกสารประกอบการประชุม

ลำดับ
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
scan QR Code
วันที่
1
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3/2562
(วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร)
10 พ.ค. 2562
2
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
(วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร)
11 มี.ค. 2562
3
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
(วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร)
13 ก.พ. 2562
4
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 10
(วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์)
11 ธ.ค. 2561
5
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9
(วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์)
2 พ.ย. 2561
6
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 8
(วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์)
3 ต.ค. 2561
7
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 7
(วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโกลเด้นส์ฮอล์ ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์)
17 ก.ย. 2561
8
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 6
(วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร)
3 ส.ค. 2561
9
เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5
(วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
2 ก.ค. 2561